La Cimbali M39 dosatron

31,515,987

Уламжлалт загварыг дэвшилтэт технологитой хослуулсан баристагийн ажлыг хөнгөвчлөх кофе машин

M39 Dosatron нь сүүлийн үеийн эспрессо машинд шаардлагатай дэвшилтэт технологид суурилсан ба Wi-Fi, Bluetooth холболтоор дамжуулан аяга кофе бүрийн чанарын мэдээллийг дамжуулна. M39 Dosatron загвар нь төрөл бүрийн сүүтэй кофе хийхэд туслах Turbosteam Milk 4 системээр тоноглогдох боломжтой ба сүүний хөөсийг 4 өөр тохиргоогоор гаргана. Энэхүү машин нь өндөр чанартай үйлчилгээг хамгийн бага хүчин чармайлтаар гүйцэтгэснээр баристагийн ажлыг хөнгөвчилж, илүү дотно үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг олгоно.

Dimensions 57 × 85.5 × 56.5 cm