ICBA Coffee Brewer

6-аас 7 минутанд кофе нэрэх ба зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн .