FC-100 Pre-folded Circles

CHEMEX® BONDED FILTERS  Pre-folded Circles

Chemex кофены хэрэгсэлд кофе чанахад ашиглана. Нэг удаа хэрэглэх боломжтой.