Krampouz

Францын Krampouz компани өрмөнцрийн машин, шарвингийн машин, грилл, плитка зэрэг өрхийн болон нийтийн хоолны тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч юм.