Crepe Maker

Зэвэрдэггүй ган хүрээтэй . Хурдан бас хүчтэй ба эрчим хүч заагч бүхий Crepe maker