Waffle Maker

Энэхүү машин нь Brussels, Liege төрлийн өрмөнцөр болон чуррос хийх зориулалттай. Дулааны жигд хуваарилалт, найдвартай ажиллагаатай, цэвэрлэхэд хялбар машин юм.