LEETEK

Leetek нь 1998 онд байгуулагдсан ба ресторан, хоолны газар, кафе, эмнэлэг, банк болон бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд харилцаа холбооны технологи ашиглах хэрэгцээ бүхий ихэнх жижиглэн худалдааны бизнест дугаар дуудах буюу пейжерийн дэвшилтэт
системийг санал болгодог юм. Leetek пейжер систем нь хэрэглэгчдэд үйлчлэх дараалал
зэргийг хялбарчлан зардлыг хэмнэхээс гадна ажилчид хоорондыг түргэн харилцаа холбоог дэмжих шийдэл болж, дэлхий нийтэд хэрэглэгдэж байна.