Mini Manual


  • Хавтгай иртэй  хэмжигчтэй бутлагч 
    (decaf, single-origin coffee).
Хүч250 Watt
Бутлах ир Flat Ø 58 mm – 2¼ inches (ref. 182D)
Бутлах хурд 1400 r.p.m. (50 Hz)
1600 r.p.m. (60 Hz)
Кофены үр хадгалах савны багтаамж0,6 Kg (1,3 lbs)
Буталсан кофе хадалах савны багтаамж 200 gr (0,44 lbs)
Тунгийн тохиргоо5,5-8 g (0,19 – 0,28 oz)
 Цэвэр жин 10,2 kg (22,5 lbs)