Spaceman

Хүчирхэг машин  найдвартай гүйцэтгэлийг хүргэдэг: Spaceman нь 1997 онд үүсгэн байгуулагдсан Soft serve ice cream болон frozen beverage-н зориулалтаар загварчлагдсан өндөр чанартай машин үйлдвэрлэдэг тэргүүлэгч үйлдвэрлэл юм.. Spaceman-ны тоног  төхөөрөмж зах зээл дэх бусад брендүүдтэй харьцуулбал 30% цахилгаан хэмнэх боломжтойгоор загварчлагчсан.